Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot barn och grov misshandel

2022-09-27

Mannen dömdes i tingsrätten för bl.a. sex fall av våldtäkt mot barn och två fall av grov misshandel. Brotten hade begåtts mot totalt fem målsägande varav två minderåriga flickor. Tingsrätten fann att mannen hade byggt upp en sektliknande struktur bestående av honom själv och manipulerade målsägande där han återkommande hade förmått målsägandena att medverka till mer eller mindre grova brott mot andra målsägande genom uttalade eller underförstådda hot samt genom missbruk av de medverkandes ungdom, oförstånd eller beroendeställning. Straffet bestämdes till sex års fängelse.

Hovrätten instämmer i stort i tingsrättens bedömningar men dömer mannen för ytterligare ett fall av våldtäkt mot barn, två fall av grov misshandel och en misshandel, innefattande brott mot en sjätte målsägande. Samtliga målsägande har på olika sätt befunnit sig i en utsatt situation. Det finns en systematik i brottsligheten på så sätt att flera av målsägandena har utsatts för upprepade, allvarliga övergrepp och förmåtts medverka i brott mot andra målsägande. Hovrätten anser att straffvärdet för de brott som mannen nu döms för är högre än det tingsrätten kommit fram till och dömer därför mannen till fängelse i åtta år.

- Det har varit fråga om ett hänsynslöst utnyttjande av unga och utsatta personer som inte haft möjlighet att freda sig och som dessutom förmåtts att medverka i brott mot andra, säger Christina Brobacke, hovrättsråd och ordförande i målet.