Hovrätten har idag meddelat dom i brottmålet om Lilla hjärtat

2021-06-21

Efter en polisutredning om flickans död dömde Norrköpings tingsrätt flickans moder för bl.a. vållande till annans död, grovt brott, till fängelse i 1 år och 9 månader. Domen överklagades till hovrätten av åklagaren och den tilltalade. Den tilltalade menar att hon är oskyldig.

Hovrätten har efter en sju dagar lång rättegång tagit ställning till moderns straffrättsliga ansvar för händelsen som ledde till att hennes dotter avled.

Den rättsmedicinska utredningen visar att flickan hade fått en skada i huvudet som ledde till att hon avled. Bidragande till dödsfallet var att flickan hade tillförts narkotikaklassade preparat. Eftersom det är oklart hur flickan skadades utgår hovrätten från det som båda föräldrarna har sagt till polisen om att flickan slog i huvudet vid en olycka i badrummet. Det kan ha varit så att narkotikan tillfördes flickan i ett misslyckat försök att hjälpa henne.

Som utgångspunkt gäller att flickans liv hade gått att rädda om man hade sett till att hon fick sjukvård, exempelvis genom en så enkel åtgärd som att ringa 112.

Av bevisningen framgår att modern visste om att dottern hade skadat sig så illa att hon riskerade att avlida. Trots detta fick flickan inte sjukvård utan avled i hemmet 2–15 timmar efter olyckan. Modern hade en garantställning i förhållande till sin dotter och kan därför hållas straffrättsligt ansvarig för att hon inte såg till att flickan fick hjälp.

Hovrätten har kommit fram till att den tilltalade hade det som kallas likgiltighetsuppsåt till att flickan skulle dö. Åklagaren har nämligen bevisat att modern när händelsen utspelade sig var likgiltig inför att dottern skulle avlida till följd av att hon inte såg till att flickan fick vård.

Hovrätten dömer därför den tilltalade för att uppsåtligen ha dödat sin dotter.

Omständigheterna är speciella eftersom modern efter en plötslig olycka inte har sett till att hennes dotter fick hjälp. Brottet kan därför ses som dråp, som är ett lindrigare brott än mord.

Även hovrätten har frikänt den tilltalade från åtalspunkter för synnerligen grov misshandel och brott mot griftefriden.

Hovrätten dömer modern till fängelse i åtta år. Straffet omfattar även det narkotikabrott och det ringa narkotikabrott som hon dömdes för redan vid tingsrätten.

Hovrätten har beslutat att den tilltalade ska häktas och vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Den avlidna flickans två bröder får ett högre skadestånd i hovrätten.