Hovrätten frikänner man från åtal för mord i Karlshamn

2023-05-26

Den 13 april 2022 hade två män stämt träff i ett parkeringsgarage i centrala Karlshamn. I samband med detta sköt en då 19-årig man en 23-årig man i bröstet så att han avled.

Blekinge tingsrätt dömde 19-åringen för mord men hovrätten ändrar nu domen och frikänner honom från mordåtalet.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det var 19-årigen som först blev angripen med våld och att han hade rätt till nödvärn mot angreppet. Hovrätten anser dock att angreppet mot 19-åringen var allvarligare än vad tingsrätten funnit eftersom hovrätten anser det utrett att det var två personer som angrep 19-åringen. En ny analys av bilder på 19-åringens skyddsväst stödjer också uppgifterna om att 23-åringen attackerade 19-åringen med en machete. Angreppet skedde på en avskild plats, där 19-åringen var utan möjlighet att påkalla hjälp från andra, och hans fysiska handikapp medförde att han inte kunde räkna med att springa ifrån sina angripare.

– 19-åringen har varit utsatt för ett mycket allvarligt angrepp, vilket innefattade våld med livsfarliga tillhyggen. Det står klart att han upplevde sig utsatt för ett livshotande våld, säger hovrättsrådet Sofia Olsson.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att 19-åringen genom att skjuta 23-åringen i bröstet har använt mer våld än vad nödvärnsbestämmelsen gav honom rätt till. Eftersom 19-åringen, som var i numerärt underläge, var utsatt för ett hastigt och överraskande angrepp med livsfarliga tillhyggen, fanns det begränsat med tid för honom att överväga vilka handlingsalternativ han hade. Han har i den mycket trängda och panikartade situation som uppstod haft svårt att besinna sig. Han frikänns därför från ansvar för att ha orsakat 23-åringens död.

19-åringen döms däremot för grovt vapenbrott gällande den pistol han bar med sig och använde vid tillfället. Han döms även för grovt olaga hot och olaga tvång mot en 20-årig kvinna. Påföljden blir fängelse i tre år och fyra månader. Han ska även betala skadestånd på 35 000 kronor till kvinnan. Eftersom han frikänns från ansvar för att ha orsakat 23-åringens död ska han inte betala skadestånd till 23-åringens närstående.

Rätten är enig.

Länk till tingsrättens pressmeddelande, målnummer B 1057-22Sveriges Domstolar