Hovrätten friar en av de mordbrandsåtalade i Ängelholm

2022-11-17

De båda männen bodde på HVB-hemmet. 21-åringen erkände brottet. Han överklagade inte heller tingsrättens dom där han dömdes för grov mordbrand.

18-åringen har i stället hela tiden nekat till att han varit delaktig i mordbranden. Han överklagade också tingsrättens dom, där alltså även han dömdes för grov mordbrand.

Åklagarens påstående om att 18-åringen också var gärningsman bygger i stor utsträckning på de uppgifter den medtilltalade 21-åringen har lämnat. Även om man godtar 21-åringens berättelse kan slutsatsen inte dras utifrån den att 18-åringen varit gärningsman genom att tillsammans och i samförstånd med den andre ha anlagt branden.

Hovrätten har därför även prövat om 18-åringen har medverkat genom att förmå 21-åringen att anlägga branden eller att ha agerat som medhjälpare.

Även i denna del är utredningen framför allt 21-åringens uppgifter. Eftersom han är medtilltalad måste dessa bedömas med försiktighet. Det krävs också att uppgifterna får ett starkt stöd av den övriga utredningen.

Det finns besvärande omständigheter för 18-åringen. Men 21-åringens uppgifter om att 18-åringen varit delaktig och vad dennes delaktighet bestått i har inte varit konsekventa över tid. De får inte heller ett entydigt stöd av den övriga utredningen. Därför har hovrätten kommit fram till att det inte är ställt utom rimligt tvivel att 18-åringen varit delaktig på sådant sätt att han kan dömas för att genom anstiftan eller medhjälp ha medverkat vid mordbranden.

Tidigare pressmeddelande från Helsingborgs tingsrätt (B 1803-22)Nyheter