Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Borås

2023-06-26

Det var den 3 november 2020 som en man sköts ihjäl i Borås av två maskerade gärningsmän. En av gärningsmännen sköt flera skott mot mannen, som träffades av två skott och avled på plats till följd av sina skador. Offrets vän som var med honom vid händelsen fick en sårskada vid händelsen.

Åklagaren åtalade en man för att ha deltagit i mordet, i första hand som gärningsman och i andra hand som medhjälpare, och för att ha innehaft mordvapnet. Mannen åtalades även för mordförsök mot offrets vän vid samma tillfälle. Tingsrätten dömde mannen för mord och grovt vapenbrott till fängelse i 14 år, men ogillade åtalet för försök till mord.

Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten när det gäller i vilken grad som den tilltalade medverkade till mordet. Vid den bedömningen gör hovrätten en annan värdering än tingsrätten av utsagan från en person som berättat att den tilltalade erkänt mordet för honom i häktet.

- Vi har ansett att det finns för mycket osäkerhet kring vittnets utsaga för att den ska kunna läggas till grund för bedömningen av om den tilltalade var en av gärningspersonerna på brottsplatsen, säger referenten i målet, hovrättsrådet Mia Schenck Blomqvist.

Enligt hovrätten räcker bevisningen i övrigt inte till för att slå fast att den tilltalade var en av de två gärningsmännen på brottsplatsen. Hovrätten dömer honom i stället för medhjälp till mordet, eftersom han sökt efter offret strax innan mordet, tillhandahållit en flyktbil och åkt i väg med gärningsmännen i den direkt efter gärningen.

- Hovrätten har kommit fram till att den tilltalade var införstådd med att mordet skulle ske och att han genom sina åtgärder medverkade till brottet på ett sådant sätt att han ska dömas för medhjälp till det, säger Mia Schenck Blomqvist.

Hovrätten frikänner i likhet med tingsrätten den tilltalade från åtalet för försök till mord. Till skillnad från tingsrätten ogillar hovrätten däremot åtalet för vapenbrott.

Utifrån den lagstiftning som gällde vid tiden för brottet kommer hovrätten, som tingsrätten, fram till att påföljden ska bestämmas till 14 år med hänsyn till den tilltalades ålder vid brottet.