Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord på Årstabron

2022-04-21

Södertörns tingsrätt dömde en man för anstiftan av mord till livstids fängelse och två män för mord till livstids fängelse respektive fängelse i 14 år. En av männen var 20 år vid gärningen och fick därför det lägre straffet.De tre männen överklagade tingsrättens dom och ville bli frikända eller i vart fall att straffen skulle lindras. Bevisningen i målet har till stor del utgjorts av meddelanden från krypterade chattar, men teknisk bevisning och vittnesuppgifter har också haft betydelse. Hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömningar av vad som är bevisat i målet, hur brotten ska rubriceras, hur långa fängelsestraffen ska vara och att skadestånd till de efterlevande ska utgå. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. – Tingsrätten har dömt männen efter en grundlig genomgång av bevisningen, och hovrätten har i alla delar instämt i tingsrättens bedömningar, säger ordföranden i hovrätten, hovrättslagmannen Lars Dirke.