Hovrätten fastställer dom för mord vid Bellmansplan i Eskilstuna

2023-04-27

Den 22 december 2022 dömde Eskilstuna tingsrätt en 18-årig man till fängelse för bland annat mord. Ett stort antal personer bevittnade skjutningen som skedde på eftermiddagen. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom. Hovrätten ansluter sig i allt väsentligt till tingsrättens bedömning i hur bevisningen ska värderas och kommer till samma slutsats att den tilltalade ska dömas för mord.

– Det har varit fråga om en skjutning med flera skott på en allmän plats där många personer befunnit sig. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det varit fråga om så försvårande omständigheter att straffvärdet för en vuxen gärningsman motsvarar livstids fängelse, säger Kristoffer Persson, hovrättsråd.

Den tilltalade var 17 år när brottet begicks, vilket påverkar bedömningen av vilket straff som bestäms. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det inte är aktuellt med sluten ungdomsvård och att straffet ska bestämmas till åtta års fängelse.

Rätten är överens i alla delar.