Hovrätten dömer, liksom tingsrätten, två personer för händelser i Syrien och Irak 2013–2015

2023-05-11

Solna tingsrätt dömde den 9 januari 2023 en nu 29-årig man för grov våldtäkt mot barn och en nu 57-årig kvinna för människohandel och medhjälp till grov våldtäkt mot barn. De åtalade gärningarna hade begåtts i Syrien och Irak under åren 2013–2015.

Åklagaren hade gjort gällande att kvinnan fört sina två underåriga döttrar till Syrien för att döttrarna skulle giftas bort och bilda familj under en strikt salafistisk tolkning av islam. Åklagaren hade även gjort gällande att mannen som ingått äktenskap med den ena dottern skulle dömas för äktenskapstvång.

Tingsrätten dömde kvinnan för människohandel. Mannen dömdes för grov våldtäkt mot barn och kvinnan för medhjälp till dessa. Påföljden bestämdes för kvinnan till fängelse i sex år och tio månader och för mannen till fängelse i åtta år och tio månader.

Hovrätten har i stort fastställt tingsrättens dom. Hovrätten har dömt kvinnan för ytterligare människohandelsbrott och ogillat medhjälp till våldtäkt mot barn i en mindre del. Mannen har i hovrätten dömts även för äktenskapstvång.

Hovrätten har inte ändrat längden på kvinnans fängelsestraff. För mannen har fängelsestraffets längd ändrats till tio år. Detta på grund av det stora antalet grova våldtäkter mot barn (minst 100).

- Hovrätten anser att åklagaren har visat att kvinnan, vid de båda tillfällena då det gjorts gällande människohandelsbrott, haft ideologiska motiv för att föra döttrarna till ett område som kontrollerats av en våldsbejakande islamistisk gruppering, från sommaren 2014 IS. Genom detta har hon medvetet underkastat sig de rådande normerna där om att underåriga flickor ska gifta sig och bilda familj. Detta har lett till att den ena dottern gifts bort och därmed exploaterats för sexuella ändamål, säger referenten i hovrätten, hovrättsrådet Caroline Hedvall Klostermark.