Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt olaga hot

2022-03-16

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att gärningsmannens agerande mot fyra målsägande uppfyller kraven för att utgöra olaga hot. Beträffande två av dessa målsägande har hovrätten funnit det utrett att gärningsmannen befunnit sig nära och gått mot målsägandena med kniv i handen samtidigt som denne haft ögonkontakt med dem. Dessa målsägande har dessutom strax dessförinnan förstått att en av deras lärare attackerats. Mot den bakgrunden anser hovrätten att agerandet utgjort olaga hot och att hoten varit och verkat akuta för målsägandena. Hovrätten finner även att gärningsmannen haft uppsåt till gärningarna och att de olaga hoten ska rubriceras som grovt brott.

Hovrätten bedömer också, till skillnad från tingsrätten, att ytterligare två personer ska anses ingå i den krets av elever som gärningsmannen riktat vapen mot och sin uppmaning att gå tillbaka in i skolan till. Enligt hovrätten har även dessa två målsägande haft skäl att känna allvarlig rädsla på grund av gärningsmannens agerande. Hovrätten finner även i detta fall att gärningsmannen haft uppsåt till gärningarna och att dessa ska rubriceras som grovt brott.

Beträffande övriga tre målsägande instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att gärningsmannen gjort sig skyldig till olaga hot riktat mot just dem. Även hovrätten ogillar således åtalet i dessa tre fall.

Även om hovrätten dömer gärningsmannen för ytterligare fyra fall av grovt olaga hot instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning av straffvärde och påföljd, dvs. sluten ungdomsvård i 2 år 6 månader. Hovrätten höjer dock skadestånden för de målsägande där gärningsmannens fälls till ansvar i hovrätten.

Mer om målet

I augusti 2021 utsattes en skola i Eslöv för en s.k. skolattack där en lärare knivhöggs allvarligt och flera lärare och elever hotades. Gärningen motiverades delvis av ett s.k. hatbrottsmotiv. Gärningsmannen var maskerad och iklädd något som får liknas vid en stridsmundering och var beväpnad med knivar och pistol liknande föremål. Sju av målsägandena som gärningsmannen inte dömdes för brott i förhållande till vid tingsrätten, överklagade tingsrättens dom i de delar den berörde dem.