Hovrätten dömer en person för anstiftan av mord och en för mord, i stället för medhjälp till mord

2022-03-04

Tingsrätten dömde tolv personer för medhjälp till mord och förberedelse till mord till fängelsestraff som varierade mellan 8 år och 10 månader och livstid. Tio av dem har överklagat domen. Åklagarna har å sin sida vidhållit att två personer ska dömas för anstiftan av mord och övriga personer för mord samt även begärt att flera personer ska få längre fängelsestraff.

Målet avsåg i hovrätten från början ytterligare två personer som av tingsrätten dömts för medhjälp till mord och förberedelse till mord samt även en person som dömts för stämpling till mord. Dessa personer har återkallat sina överklaganden respektive avgett nöjdförklaring. 

Hovrätten gör i mycket samma bedömningar som tingsrätten av vad som är utrett om händelserna. Men i följande avseenden ändrar hovrätten tingsrättens dom. 

Den person som har överklagat och som befann sig på brottsplatsen i samband med skjutningen, dömer hovrätten för mord, i stället för medhjälp till mord. Hovrätten anser att han har begått det välplanerade mordet tillsammans med de andra som var på platsen, även om det inte går att säga vilka som var skyttar. Eftersom han var ung vid tidpunkten för brotten, ska han ha kortare straff än en vuxen. Hovrätten anser dock att det inte ska dras av så mycket på straffet som tingsrätten har gjort och dömer honom därför till ett längre fängelsestraff. 

Hovrätten dömer också en person för anstiftan av mord, i stället för medhjälp till mord. Hovrätten anser att personen har en ledande ställning i en kriminell gruppering och att mordet inte skulle ha utförts om inte han hade stått bakom och förstärkt gärningsmännen i deras beslut. Straffet blir detsamma som det tingsrätten bestämde, fängelse på livstid.

En person transporterade ett av mordvapnen på morddagen och döms för detta för medhjälp till mord, precis som i tingsrätten. Hovrätten anser dock att åklagarna inte har bevisat att han förstod att planen var att döda fler än en person och dömer honom därför inte för förberedelse till mord på de tre släktingarna till den mördade. Detta gör att han får ett kortare fängelsestraff än tidigare. 

En av de personer som tingsrätten dömde för medhjälp till mord och förberedelse till mord, fick fängelse på livstid trots att han hade lämnat upplysningar till polisen vilka har varit värdefulla för utredningen i målet och trots de följder detta kan få för hans personliga del. Hovrätten ser saken på samma sätt som tingsrätten och anser att det inte finns utrymme att frångå fängelse på livstid i hans fall.

Övriga personer döms liksom i tingsrätten för medhjälp till mord och förberedelse till mord till i stort sett samma fängelsestraff som tingsrätten bestämde. Sammantaget döms fyra personer till fängelse på livstid, precis som i tingsrätten.

– Det som har skrivits i EncroChat-meddelanden har i många avseenden fått starkt stöd av annan bevisning, säger hovrättsrådet Eva Lönqvist.

– Hovrätten anser att befattningen med krypterade telefoner utgör förberedelse till brott i detta fall, då telefonerna har använts för att samordna åtgärder utan risk för upptäckt, uppger hovrättsrådet Anna Gränsmarker.