Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2022-02-02

I verksamhetsberättelsen uppmärksammas att Högsta domstolen under det gångna året har firat 50 år som renodlad prejudikatinstans, vilket är något som Högsta domstolens ordförande Anders Eka tar upp i sitt inledande avsnitt.

- Vårt domstolsväsende är uppbyggt med treinstanssystemet som utgångspunkt. Den bärande tanken bakom instansordningen är att alla ska ha rätt till en grundläggande prövning i tingsrätten, att hovrätterna ska ha en överprövande och kvalitetssäkrande roll och att Högsta domstolen i princip ska vara en renodlad prejudikatinstans. Så har man dock inte alltid sett på saken. Det var först genom en lagreform som genomfördes år 1971 som det slogs fast att Högsta domstolen i princip endast skulle ägna sig åt frågor som det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att domstolen prövade, säger Anders Eka.

I verksamhetsberättelsen kan man läsa mer om denna reform och andra frågor som hänger samman med Högsta domstolens prejudikatbildande uppgift. Verksamhetsberättelsen skildrar också hur Coronapandemin har påverkat det dagliga arbetet på domstolen och hur verksamheten anpassats till de nya förhållandena. Dessutom uppmärksammas ett besök från Europadomstolen under hösten.

Verksamhetsberättelsen innehåller även korta sammanfattningar av ett urval av meddelade prejudikat från det gångna året. Bland dessa kan nämnas:

"Raplåten”, i vilket Högsta domstolen bedömde att vissa yttranden om en polis som en artist uttryckt i en låt inte utgjorde hot mot tjänsteman. ”Barnens bostad”, i vilket Högsta domstolen hävde en utmätning av en bostadsfastighet med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. ”Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? (I och II)”, i vilket Högsta domstolen kom fram till att vissa sexuella övergrepp som riktats mot två flickor över internet utgjorde våldtäkt mot barn.

En engelsk översättning av verksamhetsberättelsen kommer att publiceras.

Den som är intresserad av en intervju med Anders Eka eller som vill få mer information om Högsta domstolens verksamhet kan kontakta den administrative fiskalen Mattias Attorps.