HFD prövar inte mål om kvigan Hilda

2021-01-25

Målet gäller ett föreläggande enligt djurskyddslagen om att kvigan måste hållas med artfränder istället för enbart hästar som nu är fallet.Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade med stöd av djurskyddslagen (1988:534), vilken numera har ersatts av djurskyddslag (2018:1192), att förelägga ägaren att se till att kvigan Hilda har en annan ko i sin närhet. Ägaren överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå som avslog överklagandet. Ägaren överklagade därefter till Kammarrätten i Sundsvall, som också avslog överklagandet. Att HFD nu har beslutat att inte pröva målet i sak innebär att kammarrättens dom står fast.

För ytterligare information se kontaktuppgifter här intill.