Hamnbad vid Gamla Stan får inte tidsbegränsat bygglov

2022-06-28

Kommunens beslut om bygglov har inte varit förenligt med plan- och bygglagens krav för tidsbegränsat bygglov. Mark- och miljödomstolen har därför upphävt beslutet efter överklagande från bland annat Statens fastighetsverk och Trafikverket.

Det flytande hamnbadet skulle enligt bygglovsansökan placeras vid Gamla Stan och Riddarholmen i Stockholm. Byggherren, det finska bolaget Nordic Urban Oy, har uppgett att hamnbadet efter tio år kommer att kunna flyttas till Stora Essingen för en permanent placering. Kommunen har påbörjat arbetet med att ändra detaljplanen i det området.

– Uppgifterna om det pågående detaljplanearbetet på Stora Essingen är inte tillräckligt konkreta för att det enligt lag och praxis ska anses finnas ett tillfälligt behov av hamnbadet i Gamla Stan, säger rådmannen Christoffer Sheats.

Enligt domstolen finns också oklarheter kring hur hamn­badanläggningen är tänkt att förankras i sjöbotten, vilket påverkar möjligheterna att återställa platsen efter tio år.

Sammantaget innebär oklarheterna kring förankringsmetod och de oprecisa uppgifterna om detaljplanearbetet på Stora Essingen att bygglovet inte uppfyller det grundläggande kravet på tillfälligt behov.