Häktningar hävda i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-12-21

Dom i målet kommer att meddelas den 25 januari 2021 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli.

Nytt pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.