Gunillabergs ägare döms för djurplågeri

2021-09-24

Åtalet som åklagaren lämnade in till tingsrätten i början av april gjorde gällande tre fall av djurplågeri under perioden november 2018 till augusti 2019. Vid tingsrättsförhandlingen har domstolen kommit fram till att de båda åtalade männen ska dömas för två fall av djurplågeri och två fall av brott mot djurskyddslagen.

Åtalspunkten 1 gällde två grisar, där dömer tingsrätten för djurplågeri, gällande åtalspunkten 2, som gällde ett får, dömer tingsrätten för brott mot djurskyddslagen.

- Det krävs att åklagaren kan visa att djuret har utsatts för lidande för att tingsrätten ska kunna döma för djurplågeri, säger Tord Edlund, rådman

I åtalspunkten 3 som rörde två lamm dömer tingsrätten för djurplågeri gällande det ena lammet och för brott mot djurskyddslagen för det andra lammet. Anledningen till att det blir olika bedömningar för de båda lammen beror på det endast har gått att fastslå lidande i det ena fallet. Det andra lammet har inte obducerats och det har inte gått att ange dödsorsak.

Ordförande i målet var rådmannen Tord Edlund.