Grupptalan rörande Smart Energy Sweden Group AB (publ)

2021-07-22

Talan i målet har väckts av en minoritetsaktiedelägare i bolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) och riktar sig mot bolagets tidigare styrelse. Enligt stämningsansökan har styrelsen orsakat skada motsvarande 100 mkr (preliminärt belopp) för bolaget och minoritetsdelägarna genom att låta bolaget förvärva Colabitoil Försäljning AB och Colabitoil Tankanläggningar AB till ett kraftigt överpris.

Stämning i målet har utfärdats och en underrättelse om möjlighet att ansluta sig till grupptalan har kungjorts samt skickats till ett urval av gruppmedlemmarna. Underrättelsen finns också publicerad på domstolens hemsida.

För beställningar av handlingar hänvisas till Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller med fördel per e-post till vanersborgs.tingsratt@dom.se.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Rebecka Wallgren på e-postadress kansli.brevlada@dom.se.