Fyra personer döms till långa fängelsestraff för narkotikabrottslighet

2023-07-13

En av de fyra männen, 27-åringen, har haft en ledande roll i gruppen och döms till fängelse i fem år. Den andra mannen, 33-åringen, som har agerat på uppdrag av 27-åringen och exempelvis förvarat och överlåtit amfetamin, döms till fängelse i tre år och sex månader. 19-åringen, som har haft en mer underordnad roll i gruppen, döms till två års fängelse. Även 20-åringen döms till två års fängelse.

27-åringen och 33-åringen har haft centrala och aktiva roller. Även 19-åringen har haft viss insyn i verksamheten, men hans roll har varit relativt liten. Han har anlitats av 27-åringen för att annonsera ut, förvara och sälja narkotika i mindre utsträckning. Det är en försvårande omständighet att brotten har utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form med syfte att bedriva handel med narkotika. 20-åringen döms för att ha osjälvständigt förvarat narkotika under en mycket begränsad tidsperiod. Hans handlande bedöms ha stått i samband med hans bristande utveckling eller omdömesförmåga vilket beaktats i mildrande riktning.

– Hovrätten har kommit fram till i stort sett samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld och rubricering beträffande samtliga brott. Men eftersom hovrätten anser att tingsrätten bestämt för långa straff sänks straffen i viss omfattning, säger rättens ordförande Jonas Brodin.

Utredningen har varit omfattande. Bland annat har polisens spanare visuellt kunnat följa och kontrollera de uppdrag som 27-åringen lämnat och som parallellt framgått genom hemlig dataavläsning och telefonavlyssning.

En av hovrättens ledamöter var skiljaktig i fråga om påföljd och ville döma 19-åringen till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan istället för fängelse.