Fyra män frias från inblandning i våldsamt upplopp på Eleda Stadion

2022-06-01

Den 27 oktober 2021 spelades en allsvensk fotbollsmatch på Eleda Stadion mellan Malmö FF och AIK. Tingsrätten har – bl.a. genom övervakningsfilmer – funnit det klarlagt att en folksamling på AIK-sektionen efter matchen satte sig upp mot ordningsvakterna för att hindra deras ordnings- och säkerhetsupprättande funktioner och att denna folksamling gått till förenat våld på person och egendom, genom att dels slå ordningsvakter, dels kasta bengaler och stolar mot/över ordningsvakterna och publikvärdarna och dels ta sönder stolar på Stadion. Det som har hänt har av tingsrätten bedömts utgöra ett våldsamt upplopp.

Fyra män från Stockholmsområdet har åtalats för att ha varit aktiva i våldsutövningen genom att de tänt bengaleld, kastat en bengal mot eller över ordningsvakterna, knuffat på ordningsvakter och publikvärdar, beträtt angränsande område till planen, varit maskerade samt kastat stolsdelar, som brutits loss från läktaren. Tingsrätten har funnit det bevisat att merparten av dessa gärningar har begåtts, men att det inte är bevisat att det är de fyra åtalade männen som är de utpekade gärningsmännen.

Vid frågan om identifieringen har tingsrätten beaktat bl.a. följande. Gärningsmännen har varit maskerade. Ingen av dem har gripits eller blivit direkt identifierad, t.ex. genom legitimation, vid matchtillfället. Det bildmaterial som åberopats i tingsrätten har inte varit tillräckligt tydligt för att identifiera gärningsmännen. Den supporterpolis som vittnat i tingsrätten har inte heller kunnat redogöra närmare för sitt utpekande av de fyra åtalade vad gäller deras kläder och kroppsspråk. De passbilder av de åtalade männen som polis använt som jämförelsematerial är inte nytagna, utan är upp till fem år gamla. Det har också framkommit att poliserna i sitt identifieringsarbete har använt jämförelsematerial som är okänt för såväl de tilltalades försvarare som tingsrätten och som därför inte har kunnat vare sig bemötas eller bedömas. ”- På det materialet som tingsrätten har haft att bedöma har tingsrätten funnit att det inte med tillräcklig säkerhet gått att identifiera de fyra åtalade männen såsom gärningsmän vid det våldsamma upploppet, säger rådmannen Sofia Tauson.” Samtliga fyra åtalade har därför frikänts från brott