Frikännande domar gällande försök till mord och förberedelse till mord

2023-07-21

Tingsrätten har bedömt att bevisningen visserligen talar för åklagarens påståenden, ibland med styrka, men att den inte är tillräcklig stark för att döma de tilltalade.

Bevisningen vilar i alla väsentliga delar på chattmaterial från krypterade kommunikationstjänster, huvudsakligen Sky. Det är känt att det materialet inte är komplett. Det är oklart hur mycket som saknas, men i vissa delar är det känt att omkring 90 procent saknas.

Tingsrätten har varit extra försiktig vid bevisvärderingen på grund av den stora osäkerhet som råder om vad som står i chattmeddelanden som inte finns i utredningen.

Chattmeddelanden har i stor utsträckning inte heller kunnat knytas till verkliga händelse genom spaning, beslag och liknande bevisning.

Bortfallet av meddelanden leder dessutom till osäkerhet kring vem som har skrivit vissa meddelanden.