Frikännande dom för den man som varit åtalad för bl.a. försök till mord i anledning av en skjutning på Arena hotell i november 2021

2022-08-31

För fällande dom krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. Det innebär att det inte får finnas andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än de som innefattas av åtalet.

– I detta fall går det inte att utesluta andra alternativa förklaringar till händelsen och målsägandens skador än de som åklagaren har gjort gällande. Det är därför inte ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen hanterat och avfyrat vapnet på sätt som åklagaren har påstått, säger Charlotta Riberdahl, lagman.

Tingsrätten frikänner därför den åtalade mannen för försök till mord alternativt vållande till kroppskada, grovt brott, och grovt vapenbrott.

Tingsrätten dömer dock den åtalade mannen för ringa narkotikabrott i fem fall, olovlig körning samt brott mot den s.k. knivlagen till dagsböter.