Förhandsavgöranden i fokus för möte på högsta domstolsnivå

2023-10-11

Under det finländska ordförandeskapet i ACA, som inleddes tidigare i år, och som genomförs i nära samarbete med svenska Högsta förvaltningsdomstolen, arrangeras sex konferenser med olika aktuella fokusområden. Den första av dessa har nu hållits i Stockholm.

- Det var givande dagar där vi fick möjlighet att diskutera och lyfta gemensamma frågeställningar när det gäller institutet med förhandsavgöranden från EU-domstolen. Samarbetet mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen är grundläggande för enhetlig och korrekt tillämpning av EU-rätten, säger Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom.

På programmet för Stockholmsmötet stod användningen av skyldigheten för de inhemska högsta domstolarna att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen, det vill säga bindande avgöranden från EU-domstolen om hur EU-rättsliga bestämmelser ska tolkas. Det svenska forskningsinstitutet Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) medverkade också vid seminariet.

Det finländska ordförandeskapets övergripande fokus är på den vertikala dialogen mellan de högsta förvaltningsdomstolarna och de europeiska domstolarna, inte bara EU-domstolen utan även Europadomstolen.

 - Det är med värme som jag tackar våra svenska kollegor för en ytterst berikande konferens. Jag sätter stort värde också på deltagandet av EU-domstolens president Koen Lenaerts, som bland annat framhöll att ACA-Europe utgör ett viktigt forum för informationsutbyte och diskussion om EU-rätten, säger Kari Kuusiniemi, president för Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, ordförande för ACA-Europe. 

 

Deltagare ACA Europe Stockholm