Förberedelse till mord m.m. i Sundsvall

2023-07-27

Rättegången beräknas pågå under cirka tio veckor; vecka 33-37(38) och 39-42 (43). Bokade förhandlingsdagar är den 14-18, 22-25, 29-31 augusti, 1, 5-8, 12-15, 26-29 september och 3-6, 9-13, 16-20, (23-27) oktober.

Förhandlingen hålls i Attunda tingsrätt, sal 2, Tingsvägen 11, Sollentuna.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för anhöriga och för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som därefter har informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker senast den 4 augusti kl. 14.00 genom e-post till sundsvalls.tingsratt@dom.se.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Alla besökare till tingsrätten måste passera en säkerhetskontroll vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller

mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undan­stoppade.

Undantag för ackrediterade journalister: Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrust­ningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Övrigt

Målnummer: B 228-23 m.fl.

Praktiska frågor: Kontakta Attunda tingsrätt, resurssal.attunda.tingsratt@dom.se

Beställa handlingar: sundsvalls.tingsratt@dom.se