Flera personer döms för organiserad narkotikahantering i Karlstad

2023-10-16

- Att verksamheten bedrivits yrkesmässigt har framkommit inte minst genom de uppspelningar av hemlig avlyssning som åklagaren låtit spela upp, säger Sakari Alander, rättens ordförande

De tre männen döms till fängelsestraff mellan tre år och två månader och fyra år. Mannen som tingsrätten bedömt ha haft den ledande rollen i verksamheten ska också utvisas efter avtjänat fängelsestraff. En fjärde person som förvarat och transporterat kokain döms till fängelse i två år och tre månader.

Tingsrätten har samtidigt ogillat ett åtal rörande grovt narkotikabrott och narkotikabrott avseende påstådd hantering av större mängder kokain

- Även i dessa delar har åklagaren åberopat hemlig avlyssning som tyder på att de åtalade ägnat sig åt narkotikahantering i organiserad form. Det har dock inte gjorts några beslag av narkotika utan åklagarens påstående om att det rört sig om vissa mängder kokain har baserats på bilder och filmer som påträffats i några av de tilltalades mobiltelefoner. Tingsrätten har bedömt att detta inte utgjort tillräcklig bevisning för åtalen i dessa delar, avslutar Sakari Alander.