Fåtöljdyna har upphovsrätt

2022-11-02

Dux Design Aktiebolag (Dux), som innehar upphovsrätten till fåtöljen Jetson, har stämt en möbeltapetserare på Lidingö för upphovs­rättsintrång. Dux har gjort gällande att fåtöljdynan till Jetson är ett upphovsrättsligt skyddat verk och att möbel­tapetseraren framställt dynor som är kopior av Jetsondynan.

Möbeltapetseraren har invänt att utformningen av fåtöljdynan till Jetson är funktionellt betingad och därför inte kan ha något upphovs­rättsligt skydd separat från fåtöljen. Vidare har möbel­tapetseraren hävdat att hans fåtöljdynor inte är att betrakta som kopior av Jetsondynan. Han har också anfört att eftersom Dux sedan tidigare accepterat förekomsten av hans dynor på marknaden kan bolaget inte ingripa mot honom nu.

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att fåtöljdynan till Jetson är originell i den meningen att den är upphovsmannens egen intellektuella skapelse och därmed skyddad av upphovsrätt. Domstolen har också funnit att möbel­tapetserarens dynor är näst intill identiska med Jetsondynan och därför gör intrång i Dux ensamrätt. Möbe­ltapetseraren har därför förbjudits vid vite om 500 000 kr att tillverka, marknadsföra och sälja sina dynor. Han har också ålagts att betala 30 000 kr i skälig ersättning för utnyttjandet av Dux upphovsrätt.

– Att en fåtöljdyna i sig kan ha upphovsrättsligt skydd kan verka främmande. Men i detta fall har Bruno Mathsson gjort sådana fria och kreativa val vid formgivningen att dynan återspeglar hans personlighet. Fåtöljdynan till Jetson utgör därmed ett alster av bruks­konst som förtjänar skydd från efterbildningar, säger rådmannen Josefin Park.