Färre mål som väntar i domstolarna

2022-02-22

Under 2021 kom det in 480 208 mål till landets domstolar och det avgjordes 486 382, vilket är något färre än året innan. Antal inkomna mål ligger fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avstannat något.

– Domstolarna har utfört sitt uppdrag på bästa sätt med en snabb och effektiv handläggning, utvecklad målhantering och ett gott bemötande av parter och vittnen samt begripliga domar och beslut, säger Thomas Rolén, generaldirektör.

Vid tingsrätterna ökade brottmål medan tvistemålen minskade. För hovrätternas del fortsatte antalet inkomna mål att öka till de högsta nivåerna under 2000-talet (sju procent).

Antalet inkomna och avgjorda mål ökade kraftigt vid Högsta domstolen under 2021 och var på de högsta nivåerna under 2000-talet.

För förvaltningsrätterna syns det framför allt en kraftig minskning av inkomna mål vid migrationsdomstolarna (14 procent), sannolikt till följd av pandemin och reserestriktioner. För kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen ökade antalet inkomna mål med fyra procent.

Digitalisering i pandemins spår

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180 000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befaras har behövts ställas in eller skjutas fram.

– Domstolarna har tagit ett stort ansvar att lösa situationen med bibehållen rättssäkerhet under pandemin. Förtroendet för rättsväsendet förtjänas genom att driva verksamheten med hög kvalitet och utveckla den i takt med tiden och omvärldens krav, säger Thomas Rolén.

Några exempel ur årsredovisningen: Det finns 6 254 färre mål i balans (icke avgjorda mål) än föregående år, det är andra året i rad som balanserna minskar. 14 533 brottmål avgjordes genom snabbare lagföring (ett arbetssätt för att minska tiden mellan polisingripande och avgörande). Införandet av fasta säkerhetskontroller har bidragit till ökad säkerhet. 46 domstolar har fast säkerhetskontroll, 30 av dessa har röntgenutrustning. Webbplatsen domstol.se hade 6,4 miljoner besök och närmare en miljon nedladdningar av domar, blanketter och information.

I årsredovisningen kan du läsa om domstolarnas och nämndernas måluppfyllelse av regeringens verksamhetsmål. Här finns också statistik om verksamheten, utveckling och ekonomisk översikt. 

Årsredovisning 2021Om Sveriges Domstolar