Fängelse på livstid för mordet i Agnäs

2021-01-14

Den 18 augusti 2020 dödades en 51-årig man med ca 15 knivhugg i sin mammas hus i Agnäs. Mannens mamma larmade SOS men mannen konstaterades avliden på platsen. En bekant till mannen greps senare samma dag.

44-åringen medgav under rättegången att det var han som utdelade knivhuggen men påstod att han agerade i nödvärn. Tingsrätten anser det bevisat att 44-åringen med avsiktsuppsåt dödat den 51-årige mannen på det sätt som åklagaren har påstått. Tingsrätten har inte ifrågasatt 44-åringens uppgift om att 51-åringen utdelat ett slag mot honom men har bedömt att 51-åringen hade rätt till nödvärn mot 44-åringen, då denne olovligen tagit sig in i bostaden. Då nödvärn mot en handling som företas i nödvärn inte är tillåtet ska 44-åringen dömas. Enligt tingsrätten föreligger inte sådana klart förmildrande omständigheter som gör att gärningen ska rubriceras som dråp. 44-åringen döms därför för mord.

44-åringen döms även för grovt olaga hot då han i samband med mordet hotade den avlidne mannens mamma. Hotet har varit av allvarlig art eftersom det förstärkts av att mannen hållit i den kniv som han strax dessförinnan knivhuggit kvinnans son med och då denne legat på golvet bredvid dem allvarligt skadad. 44-åringen döms även för annan brottslighet, bl.a. misshandel mot en tidigare närstående kvinna.

Den åtalade mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och enligt den led han inte av en allvarlig psykisk störning vare sig vid gärningen eller undersökningen. Påföljden bestäms till fängelse på livstid.

Rättens ordförande, rådmannen Caroline Isaksson, säger i en kommentar:

- ”Rätten har i sin bedömning av om gärningsmannen ska dömas till livstids fängelse eller till ett tidsbestämt straff beaktat att det varit fråga om ett mycket kraftigt och brutalt våld som haft karaktären av en avrättning. Mannen måste ha upplevt svår smärta och känt stark dödsångest. Rätten bedömer också att gärningen har varit särskilt hänsynslös då gärningen har påbörjats inne i bostaden utan insyn utifrån och fortsatt i huset sedan mannen försökt fly. Mannen har fått ta emot i vart fall det avslutande hugget i liggande ställning. Någon annan påföljd än fängelse på livstid kan därför inte komma ifråga.”

Rätten är enig i sin bedömning.