Fängelse för grovt vapenbrott m.m.

2022-07-22

Den 4 november 2021 gjorde Säkerhetspolisen ett tillslag mot mannens bostad på landsbygden utanför Falköping. I bostaden återfanns en mängd kemikalier, spår efter olika kemiska processer, hemmagjort svartkrut och hemgjutna kulor, en svartkrutsrevolver, en 3D-printad pistol i plast, en mängd vapendelar i plast, pipor m.m. Det återfanns även litteratur om sprängämnen och högerextremism liksom en dator med kommunikation på olika diskussionsforum om vapen och sprängämnen. I datorn fanns även bilder på olika kända attentatsmän liksom filmer och bilder från olika attentat.

Tingsrätten fann att mannen hade kunskap och möjlighet att framställa sprängämnen men att det inte fanns några mer konkreta planer på att åstadkomma en explosion med fara för annans liv och hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom. Mannen frikänns därför för brottet förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Han döms däremot för brott genom innehavet av explosiva och brandfarliga varor liksom för innehavet av olika sprängämnen.

Efter undersökning och provskjutning med återfunna vapen visade det sig att både revolvern och den 3 D-printade pistolen fungerade som skjutvapen. Mannen döms därför för grovt vapenbrott respektive vapenbrott.

Beslagtagna vapendelar, 3 D-printade i plast, visade sig bland annat vara delar till halvautomatiska vapen vilka i färdigt skick kunde avlossa en mängd skott i snabb takt. Om vapnen hade färdigställts hade vapnen varit av särskilt farlig beskaffenhet. Då de dessutom helt saknar lagligt användningsområde hade ett fullbordat brott bedömts som grovt vapenbrott. Mannen döms därför för förberedelse till grovt vapenbrott.