Fängelse 14 år för försök till mord och grov misshandel i Brunnsparken

2023-07-26

Den 2 mars 2023 blev en nioårig flicka oprovocerat attackerad med kniv på en spårvagnshållplats i Brunnsparken och hon vållades livshotande skador. När hennes mormor försökte skydda sitt barnbarn blev även hon skadad av kniven. Tingsrätten har bedömt att den tilltalade handlat med ett direkt uppsåt att beröva flickan livet.

Utgångspunkten är att straffvärdet för ett fullbordat mord utan försvårande eller förmildrande om­ständigheter motsvarar fängelse 16 år. Straffvärdet för försöksbrott är normalt lägre än straffvärdet för motsvarande fullbordade brott. Tingsrätten har i detta fall bedömt det som försvårande att gärningen har riktat sig mot ett barn utan möjlighet att försvara sig och att det våld som utövats varit kraftigt och orsakat livshotande skador. ”Enligt tingsrättens uppfattning var det av avgörande betydelse att Storgöteborgs enda specialutrustade ambulans med läkare och utrustning för blodtransfusion fanns på några minuters avstånd från Brunnsparken för att flickan skulle överleva” säger rättens ordförande, rådmannen Gunilla Åkerman.

Den tilltalade döms även för grov misshandel av flickans mormor. Straffet för gärningarna har bestämts till fängelse 14 år. Två av rättens ledamöter ansåg att fängelsestraffets längd skulle bestämmas till 16 år.

Den tilltalade ska även betala skadestånd till flickan med 397 104 kr och till hennes mormor med 78 500 kr.

 

Rådmannen Gunilla Åkerman är tillgänglig den 26 juli 2023 kl. 11.00-12.00 på tel. 031-743 62 58