Fällande dom i målet om mord i Åkarp

2022-06-01

Den åtalade mannen och offret bodde tillsammans. Kvinnan påträffades död i den gemensamma bostaden efter att mannen själv ringt larmsamtal och berättat att han haft livet av sin sambo. Mannen greps samma dag av polis.

Mannen har i sig inte nekat till att han utdelat hugg mot kvinnan, men gjort gällande att han befunnit sig i ett psykotiskt tillstånd.

Tingsrätten anser att det är bevisat att mannen utdelat flera hugg med kniv mot kvinnans huvud och kropp och att våldet varit sådant att kvinnan berövats livet. Enligt tingsrätten har mannen agerat avsiktligt. Gärningen har bedömts som mord.

Av i målet inhämtad rättspsykiatrisk utredning framgår att mannen varken vid tidpunkten för gärningen eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning. Mannen har därför dömts till fängelse. Tingsrätten anser att gärningen präglats av en sådan särskild hänsynslöshet att påföljden har bestämts till fängelse på livstid. Detta med beaktande av att det funnits försvårande omständigheter såsom att gärningen begåtts av en närstående i det gemensamma hemmet och att offret var gravid och att fostret anträffats dött i kvinnan efter händelsen.

- Det har varit fråga om omfattande kraftigt våld som lett till döden som riktats mot en skyddslös gravid kvinna i hennes eget hem. Handlandet har enligt tingsrättens mening varit av den särskilt allvarliga beskaffenhet som gör att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid, säger rådmannen Daniel Svensson.

Mannen ska även betala skadestånd till offrets nära anhöriga, som i målet utgörs av modern och två systrar.