Fällande dom i mål om skjutningar i södra Stockholm i januari 2023

2023-06-27

Målet avser tre olika händelser den 20, 21 respektive 22 januari 2023 kopplade till den våldsvåg som drabbade Stockholm i början av året. Sex personer har åtalats och nu fällts för medverkan i skjutningarna och en 20-åring för att ha varit drivande i samtliga fall. Det är fråga om:

En skjutning den 20 januari 2023 i Fruängen då 15 skott avfyrades med ett automatvapen mot en lägenhetsdörr i ett bostadshus på Vantörsvägen utan att någon kom till skada fysiskt. En skjutning med ett automatvapen den 21 januari 2023 i Enskededalen mot en målsägande som lyckades undkomma utan fysiska skador. En förberedelse av skjutning den 22 januari 2023 i Skarpnäck mot okänd person som avbröts på grund av ett polisingripande.

Tingsrätten dömer en 20-årig man för anstiftan av försök till mord, försök till mord, anstiftan av förberedelse till mord och anstiftan av grovt vapenbrott till fängelse i 18 år. 20-åringen har i två av fallen anstiftat minderåriga att utföra skjutningarna varför de inte omfattas av åtalet.

Tingsrätten dömer också en 15-årig pojke och en 16-årig pojke för försök till mord och grovt vapenbrott till sluten ungdomsvård för skjutningen i Enskededalen. Straffvärdet för en 18-åring hade motsvarat fängelse i 12 respektive 10 år. På grund av deras ålder döms de till sluten ungdomsvård i 1 år och 5 månader respektive 1 år och 2 månader. En 19-årig man döms för medhjälp till försök till mord och grovt vapenbrott till fängelse i 7 år och 6 månader.

Tingsrätten dömer också en 20-årig man för medhjälp till förberedelse till mord och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 9 månader för händelsen i Skarpnäck. Tingsrätten dömer även en vid brottet 17-årig pojke för medhjälp till förberedelse till mord och grovt vapenbrott till ungdomsövervakning i 1 år.

Det är fråga om upprepade och hänsynslösa skjutningar i en gängkriminell kontext där unga personer utnyttjas för att skjuta för att döda, ibland vem som helst i ett rivaliserande gäng. Skjutningarna har inneburit en avsevärd risk för andras liv, i första hand målsägandenas men även allmänheten i övrigt. Det är fråga om mycket allvarlig brottslighet, säger rättens ordförande chefsrådmannen Agneta Kornstrand.

Målsägandena vid skjutningen i Fruängen har tillerkänts begärt skadestånd.