Ett nytt avgörande om försök till brott

2023-04-14

Den som påbörjat utförandet av ett brott utan att det har fullbordats kan dömas för försök till brottet. Detta förutsätter bl.a. att det har förelegat fara för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

En person försökte hämta vapen i ett källarförråd. Polisen hade dock bytt ut vapnen mot en attrapp fyra månader tidigare och innan personen hade bestämt sig för att hämta vapen där. Högsta domstolen konstaterar att det därmed har funnits en grundläggande brist i brottsplanen och att fara för brottets fullbordan inte varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Högsta domstolen frikände personen från ansvar för försök till grovt vapenbrott.