Ersättning för arbete med överklagande utan uppdrag

2022-10-21

I det aktuella fallet visste den offentliga försvararen genom förundersökningen att den tilltalade hade förnekat brott. Försvararen hade inte lyckats etablera någon kontakt med den tilltalade under tingsrättens handläggning och tingsrätten hade avgjort målet i hans frånvaro och dömt honom för bedrägeri. Inte heller under överklagandefristen lyckades försvararen få kontakt i syfte att få veta om han önskade överklaga domen. Enligt Högsta domstolen hade försvararen under dessa omständigheter fog att räkna med att den tilltalade önskade överklaga domen och att han skulle ge henne uppdrag och fullmakt att föra hans talan. Försvararen hade därför rätt till skälig ersättning för arbetet i samband med överklagandet.