Energimyndigheten har inte visat att det finns skäl för sanktioner

2022-11-28

Statens energimyndighet har beslutat att stänga av Kubikenborg Aluminum AB:s tillträdesrätt till bolagets verksamhetsutövardepå-konto knutet till utsläppsrätter i unionsregistret (mål nr 3271-22) och att innehålla visst stöd som bolaget beviljats (mål nr 3909-22). Grunden för besluten är EU:s sanktioner mot Ryssland och att oligarken Oleg Deripaska var registrerad som verklig huvudman för bolaget. Oleg Deripaska har efter att besluten fattades avregistrerats som verklig huvudman för bolaget. Förvaltningsrätten har tagit ställning till om Energimyndigheten har visat att förhållandet mellan bolaget och Oleg Deripaska är sådant att det fortfarande finns anledning att låta de restriktiva åtgärderna kvarstå. Med hänvisning till bl.a. allmänna förvaltningsrättsliga principer finner förvaltningsrätten att Energimyndighet inte har gjort det. Förvaltningsrätten upphäver därför besluten.