En tingsrätts beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten.

2023-06-02

Vid upprättande och expediering av brottmålsdomar i tingsrätt används det tekniska verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande, DiBa.

Innehållet i en dom i DiBa lagras elektroniskt i en XML-fil. Filen är skriven i textkoder och utformad så att den kan läsas av i ett datasystem. Ur filen hämtas uppgifter som andra myndigheter får del av, främst för registerbehandling.

Filen innehåller en del andra uppgifter än vad som framgår av PDF-formatet, som expedieras till parterna. Domarens elektroniska signatur av domen är elektroniskt kopplad till XML-filen.

Högsta domstolen klargör att tingsrättens beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten och inte till kammarrätten.

XML-filen har visserligen skapats som en konsekvens av att ett visst tekniskt system används inom domstolsväsendet. Enligt Högsta domstolen har filen emellertid en sådan koppling till beslutsfattandet i ett visst mål att den ska anses hänföra sig till tingsrättens rättskipande verksamhet. Allmän domstol är då behörig att pröva överklagandet.