En person häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt

2022-11-25

Åklagaren ska senast den 21 december 2022 väcka åtal. Om utredningstiden är otillräcklig får åklagaren begära att tiden förlängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges.

För beställning av handlingar i målet, se kontaktinformationen.