En man har dömts till 14 års fängelse för mord vid Högskolan i Borås

2023-04-11

Den 3 november 2020 på kvällen kom flera larm in om en skottlossning i centrala Borås. En man hade blivit skjuten vid Högskolan. Mannens liv gick inte att rädda. På platsen hade även en vän till den avlidne mannen befunnit sig. Åklagaren åtalade en man för mord och för försök till mord på vännen. Mannen har förnekat brott.

Tingsrätten har kommit fram till att den bevisning som åklagaren har lagt fram i målet är så stark att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den åtalade personen som tillsammans och i samförstånd med en eller flera andra personer har dödat målsäganden genom att skjuta denne. Den omfattande utredning som åklagaren har presenterat har enligt tingsrätten visat att den tilltalade tillsammans med en eller flera andra personer har beslutat att beröva målsäganden livet, ordnat fram ett skjutvapen och sökt efter målsäganden, legat i bakhåll och väntat på att målsäganden skulle komma till en viss plats samt framfört och tillhandahållit en bil, som de använt i anslutning till gärningen.

Brottet ska enligt tingsrätten bedömas som mord. Den tilltalade döms även för grovt vapenbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i 14 år. Tingsrätten har vid straffmätningen beaktat att den tilltalade vid gärningen var 20 år. Den tilltalade ska betala skadestånd till den avlidne mannens familj.

Rättens ordförande, rådmannen Ylva Meyer, har förklarat hur domstolen har resonerat:

- I målet är det inte utrett vem av de två gärningsmännen på platsen som höll i vapnet, men utredningen har visat att brottet har begåtts i medgärningsmannaskap. Det står alltså klart att gärningsmännens gemensamma mål var att beröva målsäganden livet och att de stärkte varandra i det uppsåtet. Bevisen som åklagaren har lagt fram har sådan samlad styrka att det står klart att den tilltalade har deltagit som medgärningsman.

När det gäller åtalet för försök till mord, har tingsrätten gjort bedömningen att utredningen inte är tillräckligt robust för att det ska anses bevisat att den tilltalade tillsammans och i samförstånd med annan försökte beröva livet även på vännen till den avlidne mannen. Oklarheterna kring vem av gärningsmännen som sköt får enligt tingsrätten den följden att det inte kan anses klarlagt att båda gärningsmännen, även den som inte höll i vapnet, hade uppsåt att döda även vännen. Åtalet i denna del har därför lämnats utan bifall.

Rätten har varit enig.