En lärare frikänns från sexuellt ofredande

2024-07-10

Under en lektion provade en 15-årig elev ett tyngdlyftarbälte som en klasskamrat hade med sig genom att spänna fast det utanpå sin tröja. När läraren såg detta sade han ”oj vilka stora bröst du fick nu”.

Tingsrätten och hovrätten dömde läraren för sexuellt ofredande till dagsböter.

Högsta domstolen har frikänt läraren.

För att någon i ett fall som det aktuella ska dömas för sexuellt ofredande krävs att gärningen har haft en tydlig sexuell inriktning eller prägel. Enligt Högsta domstolen framstår lärarens kommentar som en spontan reaktion på vad som hände och innefattade inte någon annan sexuell koppling än att det avsåg just elevens bröst. Uttalandet var enligt domstolen opassande och olämpligt, men ansågs inte ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel att det faller inom det straffbara området.

– Brottet sexuellt ofredande är utformat så att inte varje uttalande med sexuell anknytning som är olämpligt eller klandervärt omfattas av straffansvaret. I rättsordningen finns andra regler än straffbestämmelser för att motverka att enskilda utsätts för olämpliga och klandervärda ageranden. Till exempel finns i skollagen och diskrimineringslagen regler som syftar till att motverka att elever utsätts för olika former av kränkande behandling, säger Jonas Malmberg som var en av domarna i målet.