En hyresvärd i Bergshamra får tillstånd att utföra förbättrings- och ändringsarbeten i samband med stambyte

2022-02-15

Hyresnämndens majoritet har i sitt beslut kommit fram till att hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs och att det inte är oskäligt mot hyresgästerna att de genomförs. Hyresvärdens begäran om tillstånd har därför bifallits av nämnden. En ledamot är skiljaktig och vill avslå hyresvärdens ansökan.

Ärendet har varit synnerligen omfattande säger hyresrådet Johan Rosén. Sammanlagt har vi hållit åtta sammanträden. Skriftväxlingen och bevisningen har också varit mycket omfattande. Hyresgästerna har bl.a. hävdat att hyresvärdens val av hur stambytet ska genomföras har sin grund i att värden ska ha möjlighet att utföra så många åtgärder som möjligt för att kunna ta ut så hög hyra som möjligt. De har vidare hävdat att flertalet hyresgäster inte kommer att ha råd att bo kvar efter stambytet och renoveringen av deras lägenheter. De har också haft ett stort antal andra invändningar mot de åtgärder och ändringar hyresvärden avser att vidta i samband med renoveringen.

Vi har noga gått igenom allt material och hyresnämndens majoritet har då kunnat konstatera att det av fast rättspraxis följer att hyresvärden i ett fall som detta ska få det begärda tillståndet säger Johan Rosén. Att frågan om tillstånd till förbättrings- och ändringsåtgärder i samband med stambyten är omdebatterad och att hyresgästerna i detta ärende med stor kraft argumenterat för att hyresvärdens begäran om tillstånd ska avslås kan inte förändra den bedömningen.