En av fyra åtalade unga män döms för mord i Husby Centrum

2022-03-04

En 28-årig man sköts till döds av två maskerade män på eftermiddagen den 31 maj 2021 i anslutning till torget i Husby Centrum, där ett flertal människor befann sig. Gärningsmännen hade dessförinnan jagat offret på eldrivna cyklar. Händelsen spelades in av polisens övervakningskameror.

Två unga män, vid tillfället 17 och 18 år gamla, åtalades för att tillsammans och i samförstånd ha dödat mannen genom att skjuta honom. De båda unga männen åtalades även för att ha utsatt två personer, som befunnit sig i omedelbar närhet vid skottlossningen, för livsfara eller fara för svår kroppsskada. Två andra unga män, vid tillfället 17 och 20 år gamla, åtalades för mord alternativt medhjälp till mord för att ha hållit offret under uppsikt och förmedlat information om var han befann sig till de båda andra unga männen.

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig och muntlig bevisning.

Tingsrätten dömer en av de fyra åtalade, en då 18-årig man, för att tillsammans och i samförstånd med annan ha dödat den 28-åriga mannen genom att skjuta honom och för att ha utsatt två andra personer för livsfara eller fara för svår kroppsskada. Den avgörande bevisningen mot mannen har varit fem polismän, som haft aktuell och gedigen kännedom om mannen och som känt igen honom från polisens övervakningsfilm, trots maskeringen.

Tingsrätten anser att straffvärdet av gärningarna uppgår till livstids fängelse för en vuxen person på grund av att mordet har föregåtts av relativt noggrann planering, gärningsmännen har varit i numerärt överläge och offret har saknat möjlighet att komma undan sina förföljare, vilket gjort att gärningen haft karaktär av avrättning. Tingsrätten anser också att det är utrett att mordet har en koppling till den åtalades tillhörighet till ett kriminellt nätverk.

-Några förmildrande omständigheter finns inte. Med hänsyn till den åtalades ålder vid gärningen, 18 år, uppgår straffvärdet till tio års fängelse. På grund av att han har varit häktad med restriktioner i drygt åtta månader sätts straffet ned till nio år och tio månader, säger rättens ordförande Margareta Molin Stenberg.

Tingsrätten anser att den andre mannen, som enligt åklagaren har skjutit offret och har utsatt två andra personer för livsfara eller fara för svår kroppsskada, inte har pekats ut med tillräcklig säkerhet för att kunna fällas till ansvar. Inte heller övrig bevisning mot honom är tillräcklig för det. Han frikänns därför.

Beträffande de övriga två åtalade männen, som enligt åklagaren har hållit offret under uppsikt och förmedlat information om var han befunnit sig, anser tingsrätten att det inte är klarlagt vilken kommunikation som har skett mellan dessa båda män och de män som har skjutit offret. Det är därmed inte styrkt att de har hållit offret under uppsikt och förmedlat information om var han har befunnit sig. De frikänns därför.