En 29-årig man döms för ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn

2022-07-15

Mannen förnekade att han gjort sig skyldig till brott. Hans huvudsakliga invändningar var att han utövat ömsesidiga sexuella rollspel med brottsoffren och att han inte förstod att brottsoffren var unga. Tingsrätten menar dock att åklagarens bevisning gett en helt annan bild av vad som skett och att det är bevisat att mannen gjort sig skyldig till ett mycket stort antal sexualbrott. Straffvärdet för den brottslighet som mannen döms för motsvarar enligt tingsrätten tio års fängelse men tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i två år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till brottsoffren med närmare två miljoner kronor.

 

– Vid en första anblick kan det framstå som märkligt att fängelsestraffets längd blev så mycket kortare i förhållande till det höga straffvärdet men det finns en förklaring till det, säger rådmannen Håkan Olaussen.

 

– Mannen har tidigare dömts av hovrätten för samma typ av brottslighet till ett långt fängelsestraff, åtta år och sex månader. De brott som han nu döms för hade han begått före hovrättens dom. Tingsrätten ska därför enligt gällande regler, när den bestämmer längden av fängelsestraffet för de nyupptäckta brotten, se till att fängelsestraffen tillsammans inte blir längre än vad det skulle ha blivit om mannen hade dömts för alla brotten vid ett och samma tillfälle. När någon döms för flera brott ska dessutom straffvärdet avse brottsligheten i dess helhet, vilket innebär att det straff som mäts ut som regel ligger väsentligt lägre än vad som skulle ha blivit fallet vid en sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott. Tingsrätten menar att om mannen hade dömts för alla brotten vid ett och samma tillfälle så skulle han dömts till elva års fängelse. Då han redan dömts till fängelse i åtta år och sex månader blir därför längden av det fängelsestraff han nu döms till två år och sex månader, förklarar Håkan Olaussen.

 

– Som jämförelse kan nämnas att Högsta domstolen dömde ut tolv års fängelse i ett mål som bland annat avsåg omkring 100 fall av grov våldtäkt mot barn begångna under nästan fem års tid, tillägger Håkan Olaussen.