Dykningar vid Estonia kan prövas enligt svensk lag

2022-02-15

Två personer åtalades för att från en chartrad, tyskregistrerad båt ha sänkt ner en dykrobot i vattnet och filmat vraket av Estonia under ytan. Filmningen skedde som ett led i en filmproduktion. Göteborgs tingsrätt frikände de båda åtalade. Vid bedömningen fäste tingsrätten avseende vid att gärningen bedrivits från ett tyskflaggat fartyg och att det inte förelåg s.k. dubbel straffbarhet. Tingsrätten ansåg också att Estonialagen, som förbjuder dykningar vid vraket, strider mot folkrättens principer.

Hovrätten kommer fram till att Estonialagens tillämpning inte strider mot folkrättsliga principer, utan att lagen kan tillämpas i målet. Vidare finner hovrätten att det inte finns något krav på dubbel straffbarhet och att gärningarna kan prövas enligt svensk rätt oavsett om de är straffbelagda enligt tysk rätt eller inte.

De tilltalade har begärt att målet ska återförvisas till tingsrätten om Estonialagen är tillämplig. Tingsrätten har inte fullt ut prövat de ansvarsbefriande invändningar som de tilltalade framfört, och har av naturliga skäl inte prövat påföljdsfrågan. Hovrätten anser därför att det är lämpligast att tingsrätten prövar målet på nytt.