Dorjee Gyantsan häktades för olovlig underrättelseverksamhet

2017-03-01

Säkerhetspolisen grep den 26 februari en man misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet. Mannen misstänks ha bedrivit flyktingspionage mot personer i Sverige.

Den gripne och nu häktade Dorjee Gyantsan misstänks för att, på uppdrag av Kinesiska underrättelsetjänsten, olovligen ha inhämtat underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige.

Säkerhetspolisen har under en tid kunnat se hur o Dorjee Gyantsan agerat i, och samlat in uppgifter om, den tibetanska miljön i Sverige. Dessa uppgifter misstänks han sedan ha lämnat vidare till underrättelseofficerare från Kina.

Mannen greps under söndagen och har nu anhållits av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Gripandet är ett resultat av Säkerhetspolisens arbete mot olovlig underrättelseverksamhet.

Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige. Flyktingspionage är en metod att försöka hindra flyktingar från att uttrycka kritik mot regimen i det land de har flytt ifrån. Det är också ett sätt för en regim att försöka få kontroll över vem som har flytt från hemlandet, varför de gjort det och var de nu befinner sig.