Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås bli styrelseordförande för Arbetsgivarverket

2022-04-21

Vid ett extra arbetsgivarkollegium den 21 april presenterades medlemmarnas val av styrelse. Fyllnadsvalet ägde rum på grund av personförändringar i styrelsen.

- Jag är väldigt glad och hedrad och får tacka för förtroendet. Om jag av regeringen blir utsedd till ordförande ser jag fram emot att utveckla Arbetsgivarverket i dess roll som arbetsgivarorganisation, exempelvis när det gäller kompetensförsörjning och lönebildning säger Thomas Rolén.

Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Den tidigare ordföranden, rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, har utsetts till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket och tillträdde den 11 april.

Datum för när regeringen fattar det formella beslutet om ny styrelse för Arbetsgivarverket är ännu inte kommunicerat.

Pressbilder på Thomas Rolénhttps://mediabank.domstol.se/