Dom: Plastkasse har ansetts vara skattepliktig

2020-10-29

Skatt ska enligt lagen om skatt på plastbärkassar betalas för plastbärkassar. Med plastbärkasse avses en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. En bärkasse definieras i lagen som en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk. Plastkassar som är avsedda för varaktigt bruk är därför inte skattepliktiga.

I det mål som Högsta förvaltningsdomstolen nu har prövat har Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked ansett att en plastkasse som ett bolag har för avsikt att tillverka är skattepliktig. Plastkassen är baserad på återvunnen LLD-polyeten och har en väggtjocklek om 95 mikrometer. Research Institutes of Sweden (RISE) har testat kassen och godkänt den som en flergångsbärkasse. Enligt RISE kommer den att hålla för minst 50 användningar.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att plastkassens konstruktion och materialval inte på något avgörande sätt skiljer sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Domstolen bedömer att plastkassen inte är av sådant slag att den typiskt sett kommer att användas ett stort antal gånger. Den kan därmed inte anses vara avsedd för varaktigt bruk. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därför Skatterättsnämndens förhandsbesked.