Dom mot läkare i mål om bedrägeri m.m.

2021-07-28

Åklagaren väckte åtal avseende bedrägeri i 7 fall mot en läkare för att i sin firma Husdoktorn lurat personer att betala för reseintyg där de tagna proverna inte analyserats. Åtalet avsåg även osant intygande, grovt brott, för att i dessa fall i sin yrkesmässiga vårdverksamhet sanningslöst intygat att patienten lämnat ett negativt prov avseende covid-19. I två fall åtalades läkaren också för urkunds­förfalskning.

Läkaren förnekade samtliga brott.

Under rättegången lades fram åtskillig skriftlig bevisning och flera personer hördes, bl.a. personal från det laboratorium som angavs har testat proverna och lämnat provsvar.

Tingsrätten anser det utrett att laboratoriet inte tagit emot eller analyserat några prover från läkaren eller hans firma. Inte heller har de lämnat några provsvar vare sig i skrift eller muntligen. Tingsrätten anser därför att åtalen anseende bedrägeri är styrkta i samtliga fall och ser allvarligt på att läkaren utnyttjat den pågående pandemin för egen vinning. Också åtalen för osant intygande, grovt brott, är styrkta. Omständigheterna att utfärdandet av intygen skett systematiskt och att gärningarna kunnat bidra till ökad smittspridning av covid-19 gör att de har ett högre straffvärde än vad som normalt gäller för brottstypen.

Slutligen anser tingsrätten att åtalen avseende två fall av urkundsförfalskning är styrkta. I ett fall har läkaren bl.a. angett en påhittad läkare som utfärdare och i ett fall har han ändrat i ett provsvar som avsåg en annan patient.

Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet för brottsligheten klart överstiger fängelse i 1 år. Vid påföljdsbestäm­ningen har tingsrätten i mildrande riktning beaktat att läkaren torde förlora sin läkar­legitimation till följd av domen. Även med det i beaktande ska påföljden på grund av det höga straff­mätningsvärdet bestämmas till fängelse 1 år.

Läkaren ska betala skadestånd till de 6 målsäganden som betalat för osanna reseintyg och som företrätts av åklagaren i målet.