Dom i tvist mellan Höörs kommun och ett konsultföretag

2021-10-29

- Tingsrätten har kommit fram till att konsultföretaget brustit i fackmässighet och att kommunen har rätt till skadestånd, säger rådmannen Peter Krikström i en kommentar.

Tvisten i tingsrätten har gällt frågan om konsultföretaget gjorde fel när man tog fram handlingar så att kommunen i onödan fick betala ersättning till en entreprenör för nästan 7 500 stenblock.

Bakgrunden till tvisten var att kommunen under 2016 skulle bygga ut va-nätet i området Sätofta hed utanför Höör. Kommunen gav konsultföretaget i uppdrag att projektera vatten- och spillvattensystemen och upprätta handlingar som kommunen skulle använda när man upphandlade entreprenaden. En av de handlingar som konsultföretaget tog fram, en mängdförteckning, hade utformats på ett annat sätt än i de mallar som ofta används i liknande situationer. I konsultens handlingar skulle entreprenören sätta ett pris på varje stenblock med viss storlek som man grävde upp i stället för att ersättas på samma sätt som annan jord i entreprenaden. I handlingarna hade konsultföretaget uppskattat att det skulle vara 30 sådana stenblock längs sträckan.