Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri

2023-05-15

Bakgrund

Stockholms tingsrätt dömde den 19 januari 2023 två bröder för grovt spioneri och den äldre av bröderna även för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern dömdes till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader. Både de tilltalade och åklagaren överklagade tingsrättens dom. De tilltalade vill bli frikända medan åklagaren vill att den yngre brodern ska dömas till ett längre fängelsestraff. Den äldre brodern har i hovrätten erkänt att han överlämnat vissa uppgifter till rysk underrättelsetjänst i syfte att genom så kallat underrättelsebedrägeri få ersättning.

 

Dom i målet

I samband med att huvudförhandlingen avslutades den 19 april, beslutade hovrätten att de tilltalade skulle stanna kvar i häkte tills dom meddelas eller annat beslutas. Dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig i hovrättens arkiv den 17 maj 2023 från kl. 13.00. Vid samma tillfälle kommer ett pressmeddelande att publiceras.

Rättens ordförande hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist och referenten hovrättsrådet Mari-Ann Roos kommer sedan domen meddelats att vara tillgängliga för intervjuer kl. 13.15-14.00. 

Önskemål om tid för intervju kan göras på e-post