Dom i rättegång om synnerligen grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, grovt penningtvättsbrott med mera

2022-04-20

Verksamheten har bedrivits genom försäljning på öppna hemsidor på internet men också genom krypterade hemsidor på Darknet. Köparna har betalat med swish eller kryptovalutor. De tilltalade har tillhandahållit sina bankkonton för verksamheten. De tilltalade har haft olika roller i verksamheten. Konversation mellan tilltalade och andra har i stora delar skett genom den krypterade appen Wickr. De inkomna beställningarna har sammanställts i listor som skickats i protonmail, en omfattande krypterad mail-tjänst, till de tilltalade som agerat lagerhållare, paketerare och postare. Försändelserna har därefter postats i olika postlådor och vidare distribution till köparna har skett med vanlig postgång. Bokföring och redovisning av verksamheten har skett. Omfattande beslag har gjorts av preparat och förpackningsmaterial som förvarats i tilltalades bostäder. Det har också knutits personer som bidragit med att försvåra för myndigheter att kontrollera penningströmmarna och varifrån pengarna härrör samt att verksamheten haft en omfattande kontanthantering. Åtalet omfattar därför även bl a grovt penningtvättsbrott.

Tilltalade har fällts för synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, brott mot läkemedelslagen, brott mot lagen om handel med läkemedel, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsbrott m m. Tingsrätten har också beslutat om förverkande av tämligen stora belopp och även dömt ut skadestånd till målsägande i penningtvättsbrott. En tilltalad har frikänts för synnerligen grovt narkotikabrott m m och en för grovt penningtvättsbrott. Rättegången har pågått i 16 dagar.

 

BESTÄLLA MATERIALE-post till: avdelning2tgg@dom.se, med angivande av B 2009-21 och vilket material som önskas.