Dom i mål om våldtäkt

2022-02-23

Mannen åtalades vid tingsrätten för våldtäkt i en hiss i anslutning till en efterfest på mannens arbetsplats under sommaren 2020. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt till två års fängelse och ålade honom att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Sedan mannen överklagat domen och begärt att bli helt frikänd har hovrätten hållit huvudförhandling och prövat frågorna i målet. Hovrätten håller i alla delar med om tingsrättens bedömningar och slutsatser. Mannen döms därför även av hovrätten för våldtäkt till två års fängelse med skyldighet att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

– Utredningen har i alla delar varit övertygande och det saknas helt skäl att mildra påföljden eller sänka skadeståndet, säger rättens ordförande Olof Hellström.

Hovrätten är enig i sin dom.