Dom i mål om upphandling

2022-02-22

Kammarrätten anser att Adda Inköpscentral AB har gjort sannolikt att Tunstall AB gjort sig skyldig till ett sådant allvarligt fel i yrkesutövningen som avses i 13 kap. 3 § 3 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Tunstall AB har inte visat att de kan undantas från uteslutning. Det var alltså rätt att utesluta dem från de aktuella upphandlingarna.